FÄLTFÖRSÄLJNING & DEMONSTRATION I BUTIK

Butiksbesök i fokus

Fysiska butiksbesök är viktiga för att upptäcka möjligheter, bygga relationer och säkerställa framgång med dina produkter i kedjorna. Säljaren har fått en ny roll i butiken de senaste åren. Idag ställs högre krav på säljarens kompetens och insikter för att bli butikens föredragna sparringpartner i kategorin.

Fältförsäljning och demonstration i butik

Våra fältsäljare får handlaren att se möjligheter, och de bidrar proaktivt med råd och vägledning. De kan analysera och argumentera för konkreta och genomtänkta åtgärder, som bidrar till ökad försäljning och omsättning.

Försäljningsbesök i städer och tätbefolkade områden kan kombineras med telefonuppföljning av distrikt och glesbefolkade områden. Kanske behöver säljarna på fältet hjälp av en telefonenhet för att sälja in en kampanj snabbare, eller för att få tid att prioritera fysiska besök i viktiga försäljningsbutiker? Kombinationen av fältförsäljning och telefonuppföljning ger 100 % försäljningstäckning på marknaden. Vi är också en bemanningsbyrå som rekryterar, levererar och hyr ut säljare till branschen.

Demonstrationer är viktiga när man bygger en kundbas. Det är viktigt att ha en bra plan för att säkerställa att så många konsumenter som möjligt testar produkten och att man får återköp. På så sätt bygger du upp en lojal kundgrupp steg för steg. Oavsett storleken på marknadsbudgeten vid lanseringen av produkter är prover och demonstrationer några av de säkraste och mest effektiva sätten att investera i för att bygga försäljning.

Vår demonstrationspersonal sticker ut genom att ha en hög kompetensnivå inom kategori och produkt, och de har ett säljande sätt bakom demonstrationsbordet. Vi tar projektgenomförandet från A-Ö: vi bokar demonstrationen med butik, ser till att det finns tillräckligt med varor på demonstrationsdagen, genomför demonstrationen med tydliga försäljningsmål, och slutligen pratar vi med butiken om att eventuellt städa upp efter demonstrationen.

Fyra steg

för att skapa

ett värdefullt

butiksbesök

1. Få en överblick i butiken och tydliggör möjligheterna att lyfta dina produkter och din kategori.

2. Gör en plan för ditt besök och säljsamtal.

3. Använd insikter och försäljningsteknik för att få handlaren att se affärsmöjligheter som hen inte har sett tidigare

4. Gör ett avtal, implementera och följ up

Scroll to Top