FOOTPRINT

Vårt fokus ligger på kvaliteten på försäljningen och att skapa värde för kunden & uppdragsgivare.

Våra säljare är utbildade i att använda telefonen som försäljningsverktyg, och de har specifik expertis inom livsmedelshandeln. Sverige är ett långsträckt land med många butiker. Vi har en effektiv täckning av alla butiker och hög kvalitet på våra försäljningssamtal med butiken.

Att ha ett bra säljteam på fältet är viktigt. Våra säljare har lång erfarenhet av försäljning inom flera kategorier inom livsmedelshandeln och goda relationer med butikerna i sitt område. Vi tillhandahåller tjänster inom fältförsäljning, bemanning och demonstration i butik.

En av de mest lönsamma åtgärderna ett företag kan vidta är att investera i sina kunder och göra det lättare att bygga vidare på goda kundrelationer. Vi tillhandahåller kundservice, mötesbokning, B2B- och B2C-försäljning.

Våra kunder

Scroll to Top